Cleve, Anders Tillbaka

Cleve, Anders Zachris (f. 25/7 1937 Hfrs, d. där 26/3 1985), författare, hum.kand. 1960, verksam som lärare i svenska och historia i flera skolor i Hfrs. C. debuterade som lyriker men fick sitt genombrott med novellsamlingen Gatstenar (1959), där han skildrade arbetarliv i Hfrs med slangen som språklig markör. Gatstenar fångar stadens puls samtidigt som personporträtten i all sin sträva realism har en sällsam ömhet. Försöket att återge den tvåspråkiga verkligheten med inströdda finska repliker väckte livlig debatt. De romaner som följde kom att på ett i finlandssvensk prosa ovanligt sätt kombinera nationell och universell tematik, moraliska ställningstaganden och språkpolitik. Vit eld (1962), Påskägget (1966) och Labyrint (1971) gestaltar psykiska gränstillstånd, inre medvetandeströmmar, där texten i sin mångordiga intensitet hotar att svälla ut över alla bräddar. C:s sista roman Locknät (1981) är en sorgesång över en av miljöförstöringen hotad värld och över ett Nyland där urgammal svensk kultur övergivits. (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi