Chydeniusstiftelsen Tillbaka

Chydeniusstiftelsen, Anders Chydenius-stiftelsen (Anders Chydenius-säätiö), Karleby, gr. 2001 av Karleby stad och Chydenius-institutet för att omhulda arvet efter Anders Chydenius. Syftet med stiftelsen är att utgående från Chydenius idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder samt att påverka beslutsfattandet rörande dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna. Stiftelsen utger publikationer, finansierar forskning och arrangerar diskussionsmöten för internationella sakkunniga och opinionsbildare inom olika områden. Den egentliga verksamheten inleddes 2003, då det hade förflutit 200 år sedan Chydenius död. I styrelsen sitter personer från både Finland och Sverige.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi