Churberg, Fanny Tillbaka

Churberg, Fanny Maria (f. 12/12 1845 Vasa, d. 10/5 1892 Hfrs), målare. Churberg studerade 1865-66 under Selma Schaeffers och Alexandra Frosterus-Såltins ledning och 1866-67 för Emma Gyldén och Berndt Lindholm. Åren 1867-68 och 1871-74, då kvinnorna inte ännu hade tillträde till konstakademin, studerade hon i fyra repriser i Düsseldorf under Carl Ludwigs ledning. Därefter vistades hon ytterligare ett år i Paris, men inte heller där var hon inskriven i någon skola. Churberg ställde ut första gången 1869 och hennes aktiva period som målare varade bara tio år. Redan i sin ungdom hade Churberg fått intensiva upplevelser av naturen och skapat sig en stark finsk nationalkänsla. I Paris kom hon i kontakt med friluftsmåleriet och tog intryck av Corots, Rousseaus och Daubignys landskapskonst, men påverkades även av Courbets realism, vilket märks bl.a. i hennes berömda stilleben från åren 1875-77. I Churbergs expressiva landskapsmåleri, som på sätt och vis varslar om van Gogh, dominerar det karga och fattiga, mörkstämda höst- och vinterlandskapet i Finland. Efter att 1877 ha haft stor framgång på Finska konstföreningens utställning och 1879 blivit belönad med föreningens dukatpris, avslutade hon oförmodat sin målarkarriär. Churberg kom dock ännu att bli känd som grundare av Finska handarbetets vänner 1879 och åt denna organisation ägnade hon sina krafter till sin död. (A. Lindström, F. C., 1938; R. Konttinen, F. C., 1994) (Bengt von Bonsdorff)
ChurbergFanny

Churberg, Fanny. Stilleben med grönsaker och fiskar. Olja på duk 1876 (Ateneum). Foto: Centralarkivet för bildkonst, J. Romu.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 27.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.09.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi