Brummer-Korvenkontio, Arttu Tillbaka

Brummer-Korvenkontio, Kaarle Arttu (f. 10/5 1891 Tavastehus, d. 4/3 1951 Hfrs), möbel- och inredningsarkitekt. B. spelade som lärare en betydande roll för den moderna konstindustrins utveckling i Finland. Han undervisade från 1919 vid Centralskolan för konstflit, sedermera Konstindustriella läroverket, där han 1944 blev konstnärlig ledare och undervisade i kompositionslära; tjänstgjorde vidare bl.a. som intendent för Konstindustrimuseet från 1927. Som skapande konstnär hör hans namn främst ihop med inredningsfacket och glaskonsten, men han intresserade sig även för heraldiken, vilken han 1930 tog upp som ett nytt undervisningsämne vid Centralskolan för konstflit.

I sin tidiga produktion valde och sammanställde B. fritt och personligt former ur olika äldre stilriktningar utgående från det aktuella behovet, någon bestämd interiör. Mot slutet av 1920-t. frigjorde han sig från de historiska stilelementens barlast och övergick till den klassiskt aristokratiska stil som präglar hela hans mogna produktion. De synligaste exponenterna för denna stil, som känsligt anpassar sig till uppgifternas art och miljö, är möblerna i regeringens sessionssal och dess förrum i Riksdagshuset (fr. 1930-t.) och hans stora offentliga inredningar med tiotals olika modeller i Helsingfors universitets tillbyggnad, Forsthuset och Posthuset. Som glaskonstnär arbetade B. bl.a. för Riihimäen Lasi; hans mest kända verk i glasmaterial, Finlandiavasen, härrör från 1945. Utst. A. B. 1891-1951-1991 i Konstindustrimuseet 1991. (A. B., taideteollisuuden tulisielu, red. M. Aav, 1991) (Bengt von Bonsdorff)

BrummerKorvenkontioArttu

Brummer-Korvenkontio, Arttu. Finlandiavasen av slipad kristall, Riihimäen lasi 1945. Pjäsen representerar en övergång från 1930-talets nationellt präglade och dekorativa glaskonst till 1940-talets enklare formgivning. Foto: Designmuseet, J. Barbier.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), inredningsarkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi