Brödtorp Tillbaka

Brödtorp, egendom i Raseborg, belägen strax v. om Pojo kyrkby; medeltida sätesgård, med vilken ett tiotal frälse- och landbohemman förenades 1780-1910. B. ägdes på 1500-t. bl.a. av släkterna Balk och Ram, gick sedan i arv inom släkten Uggla fram till 1778, innehades 1833-99 av friherrliga ätten Hisinger och 1916-62 av Ernst Rotermann, sedan av dottern Melita Knape (1962-1990). Nuvarande ägare (sedan 1990) är den sistnämndas son Ernst Knape. Gårdens huvudbyggnad torde ha uppförts i mitten av 1700-t. Den har senare flera gånger om- och tillbyggts. Frukt- och bärodling har sedan länge bedrivits på B., som gett namn åt en över stora delar av världen spridd sort av svarta vinbär. Egendomens totalareal är 512 ha, varav 145 ha åker och trädgård. På gården finns i dag en 18-håls golfbana omfattande ca 77 ha ( Bruksgolf, invigd 1988). (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939) BroedtorpBrödtorp är en anrik västnyländsk herrgård, vackert belägen uppe på en höjd. Foto: Brödtorps arkiv, E. Knape.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg