Broberg, Karl Theodor Tillbaka

Broberg, Karl Theodor (f. 18/10 1849 Sibbo, d. 4/10 1901 Hfrs), präst och skolman. B., som var en av samskoleidéns första förespråkare i Finland, verkade från 1883 som föreståndare för och religionslärare vid den första samskolan i landet (f.d. Läroverket för gossar och flickor, Brobergska skolan, upphörde som en självständig skola 1973; byggnaden inrymmer num. Designmuseet). Han gjorde 1886 en resa till USA för att göra sig bekant med denna skoltyp i dess hemland och redogjorde efter hemkomsten för sina iakttagelser i ett flertal publikationer. (J. Granit, K.T. B., samskolans förkämpe, 1949)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), präster, skolor (läroinrättningar), lärare, historia
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Pedagogik och undervisning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi