Bonsdorff, Ernst Tillbaka

Bonsdorff, Ernst Jakob Waldemar (f. 23/1 1842 Fredrikshamn, d. 9/2 1936 Hfrs), skolman och matematiker, fil.dr 1871, bror till Axel Edvard B. Han var 1864-75 lärare vid Jyväskylä seminarium och 1875-1910 överlärare vid Finska normallyceum. B. utförde vissa försäkringsmatematiska beräkningar och medverkade till grundandet av försäkringsbolagen Suomi, Kullervo och Pohjola, vilkas styrande organ han tillhörde. B. publicerade en rad vetenskapliga undersökningar främst från invariansteorins och den högre geometrins områden samt skrev en mängd läroböcker i matematik och Tähtitiede (1899), en populärvetenskaplig framställning av astronomin. Sin långa levnad skildrade han i självbiografin Elämäni varrelta (1923). Erhöll professors titel 1884.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), lärare, matematiker, historia, försäkringsbolag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Matematik
Skapat 17.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg