Bomansson, Karl August Tillbaka

Bomansson, Karl August (f. 5/4 1827 Saltvik, d. 7/2 1907 Hfrs), arkivman och historiker, fil.lic. (disp.) 1859. B. anställdes 1853 vid dåvarande senatsarkivet och var den drivande kraften bakom dess omvandling till ett modernt statsarkiv, vars första arkivarie han var 1870-83. Han verkade därtill från 1862 som docent i historia vid Helsingfors universitet. Som vetenskapsman intresserade sig B. främst för Ålands historia; skrev bl.a. verken Kastelholm (1856), Om Ålands fornminnen (1859), som var den första egentliga doktorsavhandlingen i arkeologi i Finland, och Hertig Johan och hans tid (1862).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historiker (forskare), arkivarier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi