Boldt, Alexander Tillbaka

Boldt, Bruno Alexander (f. 14/1 1873 Kuopio, d. 18/11 1956 Hfrs), biblioteksman och författare, fil.kand. 1896. B. anställdes 1894 vid Helsingfors universitetsbibliotek och var vid sin avgång 1939 äldre underbibliotekarie. Han utövade en ytterst vidsträckt skriftställarverksamhet; skrev bl.a. en levnadsteckning över Erik Gustav Geijer med utdrag ur Geijers Brev och vittra skrifter (3 dlr, 1909-10). - Bror till honom var juristen Jean B. (1865-1920), en glödande idealist, som anslöt sig till socialdemokratin och representerade en alltmer anarkistisk riktning. Sedan han varit med om Sveaborgsupproret 1906 och suttit en tid i fängelse för sin delaktighet i detta, framträdde han under den oroliga sommaren 1917 som socialistagitator bl.a. på Senatstorget i Hfrs.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare, bibliotekarier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg