Björksten, Emilie Tillbaka

Björksten, Emilie (f. 26/7 1823 Hauho, d. 15/1 1896 Hfrs), författarinna. Prästdottern B. blev tidigt föräldralös och flyttade till släktingar i Borgå, där hon studerade språk och musik i en internatskola. Hon är känd i Finlands litteraturhistoria främst som en av J.L. Runebergs förälskelser. Deras förhållande varade 1847-49 och upphörde sedan genom trycket från omgivningen. Sedan värre komplikationer undvikits, umgicks B. vänskapligt med makarna Runeberg fram till skaldens död. Runebergs känslor för B. avsatte även spår i hans diktning. Hans brev till henne utgavs 1940 med kommentar av Gunnar Castren. - Själv skrev B. under signaturen e+++ dikter, barnberättelser och halvt fiktiva, halvt självbiografiska skildringar, gjorde översättningar från engelskan m.m. (B. Edelfelt, Ur en gammal dagbok, 1922; Intima interiörer, 1938; Runoilijan sydän, 1946)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare, översättare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi