Björklund, Alf Tillbaka

Björklund, Alf Johan (f. 21/11 1939 Petalax), geolog, fil.dr 1971. B. var professor vid universitetet i Bahia (Brasilien) 1977-79. Åren 1980-86 ledde han avdelningen för geokemi vid Geologiska forskningscentralen. B. var 1986-1989 biträdande professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi och blev 1989 professor. Han har publicerat arbeten främst rörande geokemisk prospektering och miljögeokemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg