Björkenheim, Lars Magnus Tillbaka

Björkenheim, Lars Magnus (f. 6/11 1793 Stockholm, d. 25/12 1869 Åbo), industriman och godsägare, far till Edvard B. Han var först officer i svenska armén, och sedan i den ryska efter sin överflyttning till Finland 1815; tog kaptens avsked 1818. Hans far Bengt Magnus Björkman (1745-1824), grosshandlare i Stockholm, ägde från 1780-t. flertalet större järnbruk i Finland och jordbesittningar på inemot 50 000 ha, som han p.g.a. fredstraktaten 1809 blev tvungen att avyttra. B. inköpte 1818 av en bror de österbottniska bruken Orisberg, Kimo och Oravais, som han gjorde till mönsteranläggningar; han var även en av landets mest kunniga lantbrukare (ägde bl.a. storgodset Vuojoki i Euraåminne och flera egendomar i Nyland). Adlades 1834 med namnet B. och erhöll 1864 bergsråds titel. (M. Björkenheim, Bergsrådet L.M. B., 1961)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), företagsledare, affärsmän, godsägare, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi