Björk, Kurt Tillbaka

Björk, Kurt Emil (f. 20/4 1938 Karleby), målare. B. genomgick Konstindustriella läroverket 1957-60 och ställde första gången ut 1965. Han arbetade i början av 1960-t. med blandtekniker i en abstrakt, informalistisk stil och skildrade ett decennium senare glesbygdsproblemen i Österbotten och den stora utvandringen till Sverige med övergivna hus och hemman som följd. Denna period följdes av ett mera lyriskt landskaps- och naturmåleri med vinterlandskap, kalhyggen och djurskildringar. Människoavbildningar ingår även t.ex. i jaktbilder. B. deltog aktivt i konstpolitiken och talade för konstnärernas förbättrade villkor bl.a. i egenskap av medlem i statens bildkonstkomission i slutet av 1970- och början av 1980-t. En retrospektiv utställning av B:s konst åren 1968-88 hölls i Vasa konsthall 1988. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg