bjarmer Tillbaka

bjarmer, Bjarmaland, förekommer i de fornnordiska sagorna som beteckning på Vita havets s. kustområde och dess bebyggare. B. var uppenbarligen karelare, som under förhistorisk tid idkade handel i Finland, n. Sverige och Finnmarken. Deras handel fortsattes i historisk tid av fjärrkarelska gårdfarihandlare (påsaryssar), som hade delat upp hela Finland inkl. Åland mellan sig så, att varje man, var släkt och by alltid verkade på samma område och i samma riktning. B. köpte främst upp pälsverk och sålde kram. (Kulturhist. lexikon f. nordisk medeltid I, art. b. och Bjarmaland)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
medeltiden, karelare (finnar), gårdfarihandel, forntid, handelsmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi