Bergroth, Hugo Tillbaka

Bergroth, Karl Hugo (f. 18/5 1866 Hfrs, d. där 1/4 1937), filolog, fil.kand. 1888, bror till Evald B. Han var 1893-1934 lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet och samtidigt 1892-1907 bibliotekarie vid Hfrs stadsbibliotek; erhöll professors titel 1919. B. var en av dem som tidigast insåg, att utvecklingen av det svenska riksspråket i Finland hotade ta en riktning, som ledde till isolering från Sverige. En inventering av finlandismerna, som under medverkan av fackmän i både Sverige och Finland pågått sedan 1890-t., resulterade 1917 i B:s grundläggande och praktiskt betydelsefulla Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift (2:a uppl. 1928), som blev grundläggande för den vård av finlandssvenskan som alltjämt pågår. Han utgav vidare Högsvenska (1918), avsedd som hjälpreda vid undervisningen i modersmålet, och Svensk uttalslära med särskilt beaktande av skiljaktigheterna mellan det finländska och det högsvenska ljudskicket (1924) samt fastställde i detalj grunderna för ett svenskt scenspråk. (R. Pipping, H. B., 1958)

Hugo Bergroth-sällskapet, Hfrs, stiftat 1992, har till syfte att främja och vårda det svenska språket i Finland. Det har 18 ordinarie medlemmar, som utses genom kallelse och förverkligar sitt syfte genom att bl.a. årligen anorda en språkvårdsdag och dela ut Svenska kulturfondens språkvårdspris. (Ann-Marie Ivars)


BergrothHugo_Apollo_MV.jpg

Bergroth, Hugo. Hans bok Finlandssvenska. Handledning för undvikande av provinsialismer i tal och skrift blev grundläggande för den vård av finlandssvenskan som alltjämt pågår. Foto: Museiverket, Atelier Apollo.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), lektorer (lärare), bibliotekarier, språkforskning, svenska, finlandssvenska
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 03.03.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi