Bergroth, Elis Tillbaka

Bergroth, Gustaf Elis (f. 11/12 1854 Nystad, d. 7/4 1906 Hfrs), kyrkoman, banbrytare för sjömansmissionen. B. tjänstgjorde 1880-83 som den första finländska sjömansprästen i utlandshamnar (Hull och London); var sedan sekreterare och resepredikant i Finska sjömansmissionssällskapet, blev 1898 kyrkoherde i Räisälä och 1905 i Jääskis. Han var mångsidigt begåvad och känd som en medryckande talare. B. var aktiv bl.a. inom nykterhetsrörelsen (till vars stora ledargestalter han hör) och det fria folkbildningsarbetet. Han var även en av prästeståndets inflytelserikaste medlemmar vid lantdagarna 1890, 1899 och 1900. I kyrkliga angelägenheter företrädde han den högkyrkliga (konservativa) ståndpunkten. Utvecklade en omfattande religiös skriftställarverksamhet och utgav 1892 (på fi. o. sv.) det första översiktsverket över finländsk kyrkohistoria, som 1902-03 utkom i en reviderad och utvidgad upplaga i två band under namnet Suomen kirkko. (T. Waltari, Suomen ensimmäinen merimiespappi E. B., 1917; T. Winter, E. B., 1928; Piirteitä Elis Bergrothin elämästä, 1929; S. Sirenius, E. B., 1954)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), sjömanspräster, predikanter, kyrkohistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi