bankfullmäktige Tillbaka

bankfullmäktige, organ tillsatt av riksdagen för att utöva tillsyn över Finlands Banks förvaltning och verksamhet. B. hade till 1998 speciellt viktiga uppgifter, bl.a. att fatta beslut om grundräntan på centralbankskrediten (diskonträntan) och framföra förslag till statsrådet om ändring av markens externa värde. Efter att Finlands Bank (FB) fr.o.m. 1999 blev medlem av Europeiska Centralbanken (ECB) överfördes det penningpolitiska beslutsfattandet bl.a. beträffande räntenivån och eurons kurs till ECB. B. erhåller numera regelbundna redogörelser om penningpolitikens förverkligande och om FB:s verksamhet samt rapporterar om denna till riksdagen. B., nio till antalet, väljs på den första lagtima riksdagen efter riksdagsval. (Kari Nars)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fullmäktige, bankinspektion, statens finansförvaltning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.03.2016 av Johan Lindberg