Bäcksbacka, Leonard Tillbaka

Bäcksbacka, Carl Leonard (f. 6/3 1892 Hfrs, d. där 8/3 1963), konsthandlare, fil.mag. 1925. B. studerade till en början zoologi, men gav sig senare in på konsthistoria och öppnade 1915 en egen konstsalong i Hfrs. Han tillförde det finländska konstlivet ett nytt element genom att gå i bräschen för den moderna konsten. B. gjorde en betydande insats i inhemsk konsthistorisk forskning genom flera konstnärsmonografier (över J. Ruokokoski, T.K. Sallinen, M. Markkula, E. Thesleff och R. Ekelund) och var dessutom en framstående kännare av guldsmedskonst. Konstsalongen innehades därefter av hans son, fil.dr (1962) Ingjald B. (1925-78). B:s dotter, målarinnan Irina B. de Maestro (1919-2002), var från 1940 p.g.a. äktenskap bosatt i Spanien. Hon framträdde under åren efter andra världskriget fram till 1960 regelbundet med egna separatvisningar på faderns galleri i Hfrs.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter