Bäckman, Guy Tillbaka

Bäckman, Guy Mikael (f. 6/4 1940 Nagu), samhällsvetare, pol.dr 1969. B. arbetade 1967-69 vid Statistiska centralbyrån, var 1970-76 överlärare i socialpolitik vid Social- och kommunalhögskolan samt utnämndes 1976 till professor i socialpolitik vid Åbo Akademi. Han har som forskare intresserat sig främst för hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Bland E:s arbeten märks Työikäiset miehet sairaalapalvelusten kuluttajina (1969), Psychosocial environment and health (1984), Yksilö, lähiympäristö ja terveys (1987, sv. övers. Individ, närmiljö och hälsa, 1991) och The enigma of health: the case of Japan (1999).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi