Asuntosäätiö Tillbaka

Asuntosäätiö, Esbo, stiftelse inrättad 1951 av befolkningsförbundet Väestöliitto, Mannerheims barnskyddsförbund, FFC, TOC, Hyresgästernas centralförbund och Invalidförbundet. A. är en allmännyttig byggherreorganisation vars ändamål är att bygga och förverkliga bostäder och bostadsområden. A. stiftades urspr. på initiativ av befolkningsförbundets dåv. chef Heikki von Hertzen, för att planera och uppföra trädgårdsstaden Hagalund i Esbo enligt nya stadsbyggnadsideal. Området utvecklades till en känd och högklassig boendemiljö, som gav A. en aktad ställning inom finländskt bostadsbyggande.

Följande stora projekt för stiftelsen var utbyggnaden av Stensvik i Esbo, som stiftelsen hade inköpt 1961. Akademikern Alvar Aalto fick 1966 i uppdrag att göra upp en storslagen plan för ca 100 000 inv. i den snabbt växande köpingen. Utbyggnaden av Stensvik påbörjades i början av 1970-t., men planen var redan då kraftigt nedbantad. Idag bor det drygt 46 000 inv. i Esboviken, som är ett av Esbo stads stora områdescentra och utgörs av Sökö och Stensvik tillsammans.

A. har även planerat och utfört trädgårdsstadsdelarna Viitaniemi i Jyväskylä och Korkalorinne i Rovaniemi samt bostadsprojekt i Borgå och Tusby. Under senare år har stiftelsen byggt ut Störsviks områden i Sjundeå (totalt drygt 700 ha), som förvärvades redan 1960, samt Bastuviken vid Esbovikens ö. strand. A. grundade 1954 och utgav länge gratistidningen Länsiväylä (upplaga ca 119 000 2010), som numera ägs av mediakoncernen Janton. (H. v.Hertzen, Raportti kaupungin rakentamisesta: A. 1951-1981, 1985) (Patrick Eriksson)


asu.jpg

Asuntosäätiö har projekterat bl.a. Hagalund, vars karaktär av trädgårdsstad dock avtog genom en omfattande utbyggnad under det sena 1900-t. Foto: Asuntosäätiö.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
stiftelser, bostadsproduktion, allmännyttiga samfund
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi