Astala, Lauri Tillbaka

Astala, Lauri Ilmari (f. 6/10 1958 Valkeakoski), skulptör. A. studerade vid Tekniska högskolan 1979-84, Konstindustriella högskolan 1984-85 och Bildkonstakademin 1985-90. Han har medverkat i utställningar sedan 1988. A. har blivit känd för sina intellektuella och innovativa arbeten, som ofta bryter de traditionella gränserna mellan installationer och miljökonst, performanser och skulptur. På utställningen Umbilicus mundi (1992) visade han sina mytiska maskiner baserade på medeltida drömmar och moderna datorer, och på utställningen Ars Magna Sciendi (1995) återkom han till sina naturvetenskapligt-tekniskt-filosofiska verk. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), skulptörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 27.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2016 av Johan Lindberg