Arbetets vänner Tillbaka

Arbetets vänner (AV), namn på en rad sammanslutningar med uppgift att understöda olika finlandssvenska strävanden. Den första AV- föreningen (AV Huvudföreningen) bildades 1891 i Hfrs. Initiativtagare var bl.a. redaktör F.J. Valbäck. Avsikten var främst att skapa en borgerlig motvikt till de socialistiska arbetarföreningarna. Senare har de flesta föreningarna fått karaktären av kulturföreningar, jämförbara med landsbygdens ungdomsföreningar. Körsång, amatörteater och folkdans, squaredans, seniordans, språkklubbar, olika former av intellektuell fritidssysselsättning (bridge, sällskapsspel) samt sällskapsresor har spelat en betydande roll i verksamheten. Huvudföreningen köpte 1896 en tomt i Hfrs centrum, där den sedermera lät uppföra ett eget hus (O. Gripenberg, 1928). Den instiftade 1953 en kulturfond, som utdelar stipendier och understöd för finlandssvenska bildningssträvanden.

Filialföreningar till huvudföreningen uppkom tidigt i flera Hfrsstadsdelar: 1894 grundades AV i Sörnäs och följande år AV i Tölö. Filialerna blev i början av 1920-t. självständiga föreningar. Syskonföreningar uppstod i andra städer, bl.a. i Åbo (gr. 1894), Ekenäs (gr. 1895), Vasa (gr. 1896), Borgå (gr. 1898), Lovisa, Gamlakarleby, Mariehamn, Tfrs, Viborg och Kristinestad samt i Pyttis och Korso. Till Arbetets vänners centralförbund, gr. 1952, hörde 2001 10 AV-föreningar med sammanlagt 2 293 medlemmar, varav 1 246 i huvudföreningen. År 2010 hörde nio föreningar med sammanlagt 1 800 medlemmar till förbundet. (Föreningarna AV 1891-1941, red. H. Hultin, 1941; Hans R. Anderson, AV i Borgå 1898 -1963, 1963; R. Urbans, En fackla tändes, AV-Huvudföreningens 75-årshistorik, 1966; O. Mustelin, "Från tidehvarf till tidehvarf": AV i Åbo 1894-1994, 1994; M. Häggblom, Till flydda tider - AV i Tölö 1895-1995, 1995; K. Jern, Ljus och frihet, AV i Vasa 1896-1996, 1996; O. Söderberg, Plock ur protokollen, AV i Korso 50 år, 1997)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arbetarföreningar, borgerlighet, ungdomsföreningar, fritidsaktiviteter, sällskapsresor, körsång
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Föreningar
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.03.2016 av Johan Lindberg