Antell, Herman Frithiof Tillbaka

Antell, Herman Frithiof (f. 28/5 1847 Vasa, d. 6/4 1893 Paris), läkare och donator, med.lic. 1874. A. var utomäktenskaplig son till kronofogden, sedermera kammarrådet Herman Rosenberg (1798-1874). Denne testamenterade till honom huvuddelen av sin betydande förmögenhet, som A. ökade genom affärsverksamhet. Han var huvudsakligen bosatt i Paris, där han bl.a. umgicks med konstnärer och hopbringade betydande samlingar av målningar, skulpturer, mynt och medaljer samt etnografiska föremål från vidsträckta resor över hela världen. Dessa samlingar jämte en fond på 1 milj. guldmark donerade han testamentariskt till finska staten (Antellska samlingarna) för grundläggande av ett finländskt nationalmuseum. A. testamenterade dessutom en större summa (Herman Rosenbergs fond) till Helsingfors universitet att användas som resestipendier för yngre forskare. (T. Talvio, H.F. A. ja Antellin valtuuskunta, 1993)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare, donatorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 16.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi