Andersson, Leif TillbakaAndersson, Leif Christer Leander (f. 24/3 1944 Esse), läkare, med.o.kir.dr 1973. Andersson är sedan 1981 professor i patologi vid Helsingfors universitet; forskarprofessor vid Finlands Akademi 1987-92, professor i patologi vid Karolinska institutet 1996-2000. Han har publicerat arbeten om immunologi, patologi, membranbiologi, cellbiologi och hematologi. Anderssons forskningsaktivitet omspänner ett vidsträckt område med tonvikt på immunologi och cancerforskning. Utsågs 2000 till hedersledamot i Finska läkaresällskapet. Belönades med Anders Jahres pris 1981. (Tom Pettersson)

Andersson tilldelades J.W. Runebergs pris för framgångsrik vetenskaplig forskning (red).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi