Ahvenainen, Jorma Tillbaka

Ahvenainen, Jorma Juhani (f. 12/1 1930 Hfrs) historiker, fil.dr 1964. Efter att ha disputerat på en avhandling om spannmålshandeln i Baltikum under medeltiden (Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter, 1963) bytte A. forskningsinriktning och koncentrerade sig på modern företagshistoria. Han var biträdande professor i ekonomisk historia vid Jyväskylä universitet 1971-90 och professor i allmän historia 1990-96. A. har publicerat bl.a. ett flertal monografier om skogsindustriföretag samt ett verk om sågindustrins historia i Finland, Suomen sahateollisuuden historia (1984).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historiker (forskare)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.03.2016 av Johan Lindberg