af Ursin, Nils Tillbaka

af Ursin, Nils Abraham (f. 17/8 1785 Itis, d. 27/11 1851 Hfrs), läkare och universitetsman, med.dr 1817. U. var professor i anatomi och fysiologi 1825-46, universitetets rektor 1839-45. Hans insatser som vetenskapsman och universitetslärare var föga märkliga; större framgång hade han som praktiserande läkare och administratör. U. sammanställde en avhandling om krupp (strypsjuka) som utkom i 6 delar 1816-22. Han insamlade eget material genom behandling av 42 fall. Sjukdomen uppträdde första gången i Åbo omkring 1800.

U. var en passionerad simmare och sökte rätt på en egen badplats åt sig vid en utskjutande klippa på sydsidan av stadsudden, ännu i dag känd som "U:s klippa". (Den gamla siminrättningen vid U:s klippa revs 1934 och ersattes med ett havsbad vid Ugnsholmen). U. adlades 1845.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi