af Schultén, Nathanael Gerhard Tillbaka

af Schultén, Nathanael Gerhard (f. 29/10 1750 Nagu, d. 4/6 1825 Åbo), geodet och astronom. S. blev 1773 docent i astronomi och utnämndes 1779 till professor vid arméns flotta på Sveaborg, i vilken egenskap han utförde omfattande sjömätningar i den finländska och den svenska skärgården; professor vid svenska krigsakademin (Karlberg) 1792-1813. Han flyttade sedan tillbaka till Finland, blev följande år medlem av regeringskonseljen och chef för ecklesiastikexpeditionen samt 1816 medlem av strömrensningsdirektionen och inspektör för lots- och fyrväsendet; avgick 1822. Erhöll verkligt statsråds titel 1821. Hans memoarer utgavs 1964 av Olof Mustelin under titeln Levnadsteckning.

Son till S. var matematikern Nathanael Gerhard af S. d.y. (1794-1860), professor i matematik 1826-55, utgivare av den på sin tid uppmärksammade avhandlingen Note sur la tension des fils elastiques (1829). Dennes bror, ämbetsmannen Otto Reinhold af S. (1798-1884), var senator 1844 och 1863, president i Viborgs hovrätt 1854-63 och vice ordförande i senatens justitiedepartement 1865-74; upphöjdes 1859 i friherrligt stånd. Söner till Otto Reinhold af S. var August Benjamin, Hugo och Maximus af S.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), astronomer, geodeter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 17.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.11.2010 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi