adjunkt Tillbakaadjunkt, förr innehavare av extra ordinarie prästtjänst, oftast personligt tjänstebiträde åt ordinarie präst. Adjunkterna ersattes vid ingången av 1994 med församlingspastorer. - A. var fram till 1951 även ämbetstitel för vissa universitetslärare som därefter kallades biträdande professorer.

Historia och politik
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
yrken, präster, titlar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 31.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi