Abloy, finländskt säkerhetslås, har vid test visat sig vara ett av världens dyrksäkraste. Abloy uppfanns 1907 av kontorsmaskinmekanikern Emil Henriksson (1886-1956), som 1918 startade Ab Låsfabriken-Lukkotehdas Oy (från 1919 Ab Lukko Oy). Denna köptes 1923 av Maskin- och brobyggnadsaktiebolaget, sedermera fusionerat med Wärtsilä-koncernen. A.-hänglåsets formgivning har tillskrivits Akseli Gallen-Kallela. Tillverkningen av Abloy fortsattes av Oy Wärtsilä Ab (sedan 1968 i låsfabriken i Joensuu). Wärtsiläs verksamhet överfördes 1990 till bolaget Oy Metra Ab, som år 2000 åter döptes till Wärtsilä. Med svenska Securitas AB ingick dåvarande Metra 1994 en överenskommelse om sammanföring av verksamheterna inom låsområdet och bildandet av en ny låskoncern, Assa Abloy AB, som numera är världens ledande låstillverkare, där Abloy Oy ingår. I Finland har Abloy Oy fabriker i Joensuu och Tammerfors, vartill i koncernen ingår Björkboda lås i Dragsfjärd. Wärtsilä avyttrade 2010 sina sista aktier i Assa Abloy AB.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företag, uppfinningar, lås, tekniskt objekt, formgivning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Metall- och verkstadsindustri
Skapat 26.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2016 av Rabbe Sandelin

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi