Åström, Sven-Erik Tillbaka

Åström, Sven-Erik Rudolf f. 3/8 1921 Hfrs, d. där 11/11 1989), historiker, pol.dr 1952, far till Anna-Maria Å. Han var 1954-60 docent i socialhistoria och 1960-81 personell e.o. professor i social och ekonomisk historia vid Helsingfors universitet, där han från 1966 byggde upp en ekonomisk- och socialhistorisk institution. Å. tillämpade samhällsvetenskapliga metoder på historiska fenomen bl.a. i verket Samhällsplanering och regionbildning i kejsartidens Helsingfors (1957). Han bedrev vidare forskningar bl.a. i den engelska östersjöhandeln på 1600- o. 1700-t. samt framträdde som personhistoriker. I det uppmärksammade arbetet Natur och byte (1978) framlade han en antropo-ekologisk syn på Finlands ekonomiska utveckling. Fil.dr h.c. 1974 vid Göteborgs universitet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter