Årets kvinna TillbakaÅrets kvinna, titel som utdelas årligen som en hedersbevisning. Finlands yrkeskvinnors förbund har utsett Å. sedan 1955. Utnämningen alternerar mellan kvinnor som gjort sig förtjänta av utmärkelsen genom verksamhet inom vetenskap, genom sin tjänsteutövning, verksamhet inom näringslivet eller genom samhällelig verksamhet. Titeln har utdelats åt följande kvinnor:

1955 Inkeri Harmaja, hovrättsråd
1956 Liisi Oterma, FD
1957 Augusta Ohlsson, kommerseråd
1958 Eeva Jalavisto, professor
1959 Aili Nurminen, FD
1960 Maja Genetz, kommerseråd
1961 Aune Lindström, professor
1962 Inkeri Anttila, professor
1963 Helle Kannila, biblioteksråd
1964 Aino Stolt-Järvinen, kommerseråd
1965 Helvi Sipilä, vicehäradshövding
1966 Elna Nieminen, farmacie doktor
1967 Rakel Wihuri, kommerseråd
1968 Paula Kaiser , teol. kand.
1969 Elina Haavio-Mannila, docent
1970 Vivan Juthas, FM.
1971 Pirkko Arola, kommerseråd
1972 Sylvi Siltanen, landshövding
1973 Irja Ketonen, VD.
1974 Annikki Saarela, jur. kand.
1975 Marjatta Väänänen, FM, minister
1976 Anna-Liisa Linkola, DI, riksdagsledamot
1977 Marjatta Metsovaara-van Havere, textilkonstnär
1978 Riitta Auvinen, bitr. professor
1979 Terttu Arajärvi, professor (psykiatri, historia)
1980 Saimi Westerlund, VD
1981 Maija Könkkölä, arkitekt
1982 Marja-Liisa Swantz, docent
1983 Lea Pulkkinen, bitr. professor
1984 Lenita Airisto, dipl. ekon.
1985 Kaari Utrio, författare
1986 Satu Huttunen, docent
1987 Sirkka Hämäläinen, direktör
1988 Irja Lindqvist-Vaenerberg, VD
1989 Pirkko Työläjärvi, landshövding
1990 Kirsti Rissanen, professor
1991 Johanna Suurpää, jur. kand.
1992 Kirsti Paakkanen, VD
1993 Raija Sollamo, bitr. professor
1994 Leena Peltonen-Palotie, professor
1995 Kaarin Taipale, arkitekt
1996 Marja Usvasalo, VD
1997 Mirja Pyykkö, redaktör
1998 Ullamaija Kivikuru, professor
1999 Elina Lehto, direktör
2000 Virpi Raipala-Cormier, VD
2001 Eppie Eloranta, direktör
2002 Harriet Finne-Soveri, ML, spec.läk.
2003 Elisabeth Rehn, dipl. ekon.
2004 Tarja Cronberg, TkD, ED
2005 Helena Ranta, Odont. dr, rättsodontolog
2006 Anne Linnonmaa, designer, VD
2007 Pauliine Koskelo, president för högsta domstolen
2008 Sirkka-Liisa Kivelä, överläkare, professor
2009 Eva Biaudet, minoritetsombudsman
2010 Seija Lukkala, företagare
2011 Irja Askola, biskop i Helsingfors stift
2012 Liisa Keltikangas-Järvinen, professor
2013 Kaija Saariaho, kompositör
2014 Leena Ukkonen, professor
2015 Ritva-Liisa Pohjalainen, designer, konstnär
2016 Nina Pelkonen, överkonstapel
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare, kvinnorörelser, hederstitlar, utmärkelsetecken, kvinnans ställning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Sociala frågor
Skapat 09.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi