Ålander-Packalén-Korsström Tillbaka

Ålander-Packalén-Korsström, arkitektbyrå, verksam i huvudstadsregionen. Byrån inledde sin verksamhet som en direkt följd av arkitekterna Per-Mauritz Ålanders (f. 1928), Rurik Packaléns (1929-2013) och Karl-Erik Hagners (f. 1938) seger 1959 i tävlingen om Tekniska föreningens hus i Hfrs, som inrymmer även Lilla teatern. Byggnaden blev färdig 1962, varefter kollegerna Ålander och Packalén fortsatte samarbetet i en gemensam byrå, där Johan Korsström (f. 1938) blev tredje delägare 1969.

Å. har planerat ett flertal framträdande projekt, många av dem efter segrar i tävlingar. Bland dem kan främst nämnas Signe och Ane Gyllenbergs konstmuseum på Granö i Hfrs (1980), Vindängens lågstadieskola och daghem i Esbo (1989) samt Kemijärvi kulturcentrum och musikinstitut (1997-98); därtill en serie typdaghem för Esbo stad (1998-99) och Munksnäs daghem i Hfrs (2004) (de två sistn. tills. m. Pär Silén), samt ett flertal stadsplaner, bl.a. Stubbacka i Vanda (1971), Gamla stan i Borgå (1972) och Ingå kyrkby (1978). (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitektbyråer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi