Åkerblom, Kristian Tillbaka

Åkerblom, Kristian Vilhelm (född 9/3 1877 Vörå, död 19/3 1954 Kvevlax), skolman och författare. Å. var 1900-04 folkskollärare i Replot och 1904-37 i Kvevlax, lantdagsman/riksdagsman 1917, 1919-29 och 1930-33; tillhörde Svenska folkpartiets vänsterflygel. Han blev genom omfattande arkivforskningar, som resulterade bl.a. i en lång rad socken- och bybeskrivningar, sin tids främste kännare av svenska Österbottens historia. Bland Å:s arbeten märks Kvevlax historia (1923), Lappfjärds historia (2 bd, 1938-52, del II av sonen 1976), Korsholms historia (2 bd, 1941-56), Övermarks historia (1947), Pedersöre storsockens historia (2 bd, 1950, del III av sonen 1971), Pörtom historia (1954) och Replot historia (slutfördes av sonen 1958). Erhöll skolråds titel 1946, fil.dr h.c. 1948. - Å:s verk fortsattes av sonen, fil.dr (1940) Bror Å. (1908-84), som 1932-66 undervisade i svenska och historia vid läroverk i Ekenäs, Hfrs och Sverige samt 1966-75 var professor i svenska (från 1969 i nordisk filologi) vid Jyväskylä universitet. Han skrev bl.a. dissertationen Kvevlaxmålet (1940), en biografi över fadern samt Vörå (I-II, 1937, 1962-63), Sibbo (II, 1950), Kvevlax (1962), Maxmo (1968), Oravais (1971), Munsala (1972), Sideby (1975) och Tjöcks (1976) socknars historia.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), folkskollärare, författare, historiker (litterära verk), lokalhistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi