von Born, Samuel Fredrik

von Born, Samuel Fredrik (f. 2/7 1782 Lovisa, d. 15/11 1850 Hfrs), militär och ämbetsman, far till Johan August von B. Han förde i kriget 1808-09 först befälet över Savolaxbrigadens artilleri och var sedan adjutant under Sandels och Döbelns kommando (möjligen förebild till adjutanten i Runebergs dikt Sandels). Vid fälttågets slut inköpte han godset Gammelbacka i Borgå socken. Blev 1820 landshövding i Uleåborgs län och 1826 ledamot av senatens ekonomiedepartement, där han var tf. viceordförande; avgick 1828 till följd av en tvist med generalguvernör Zakrevskij.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.04.2016 av Import