Suvanto, Pekka

Suvanto, Pekka Väinö Antero(f. 11/4 1924 Ackas), historiker, fil.dr 1964. S. verkade 1954-71 som historielärare vid ett läroverk i Esbo och var 1971-82 biträdande professor i allmän historia vid Helsingfors universitet samt professor 1982-87. Han har forskat kring trettioåriga kriget och publicerat bl.a. två undersökningar om Wallenstein samt de lärdomshistoriska arbetena Marx und Engels zum Problem des gewaltsamen Konflikts (1985) och Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle (1994), av vilka det senare 1997 publicerades i engelsk språkdräkt under titeln Conservatism from the French revolution to the 1990s.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import