Språkbruk

Språkbruk, tidskrift för språkvård, gr. 1981 och utges av Forskningscentralen för de inhemska språken. S. utkommer med 4 nr per år och belyser aktuella språkfrågor inom främst svenska språket och finlandssvenskan, men även andra språk. Tidskriften ger vidare rekommendationer och råd om språkanvändning, presenterar både nyutkommen fack- och populärlitteratur inom språkforskningen samt recenserar nyutkomna ordböcker. Språkbruk riktar sig till journalister, lärare och översättare samt till alla som är intresserade av svenskt språkbruk och språkvård.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språkvård, tidskrift, statliga ämbetsverk, forskningscentra, språkbruk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.01.2011
Uppdaterat 06.06.2017