Schulman, Hugo

Schulman, Carl Magnus Hugo (f. 31/12 1850 Fredrikshamn, d. 16/2 1919 Grankulla), militär och krigshistoriker. S., som fått sin militära utbildning i Ryssland, utmärkte sig under turkiska kriget (hans Minnen från fälttåget i Turkiet 1877-78 utgavs 1955) och var 1881-1902 chef för kadettkåren i Fredrikshamn; erhöll generalmajors avsked. Han var 1903-10 intendent för Borgå historiska museum. Utgav de värdefulla krigshistoriska arbetena Händelserna i Finland under Krimkriget (1905) och Striden om Finland 1808-09 (1909) samt jämte S. Nordenstreng matrikeln Finska kadettkårens elever och tjänstemän 1812-1912 (1912).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska kriget 1808-1809, krigshistoria, Krimkriget, generaler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Import