provinsialläkare

provinsialläkare, åren 1744-1939 läkare i statens tjänst, vilkas uppgifter i stort sett var desamma som de nuvarande länsläkarnas. P. bildade det statliga hälsovårdsväsendets ryggrad fram till 1900-t. Finland erhöll 1750 sin första p. i Hfrs, och 1753 tillkom en andra för Åbo län och 1753 en tredje i Kymmenegårds län. Antalet p. var då Finland skildes från Sverige 11; 1883 hade det stigit till 53. - I Sverige betydde termen på 1900- t. ungefär det samma som kommunalläkare i Finland. (N. Pesonen, Piirilääkärinä Suomessa 1800-luvulla, 1990)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, läkare, tjänster (befattningar)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 26.05.2016