Posti, Lauri

Posti, Lauri Albert (f. 17/3 1908 Lundo, d. 6/3 1988 Hfrs), filolog, fil.dr 1950. P. var 1953-71 professor i östersjöfinska språk vid Helsingfors universitet. Han är som vetenskapsman speciellt känd för sin teori om stadieväxlingens uppkomst i de östersjöfinska språken under påverkning från baltiska och germanska språk. P. var 1953-66 ordförande i studentexamensnämnden och 1975 undervisningsminister i en expeditionsministär (P. hörde till president Kekkonens inre krets). Då tillkom Forskningscentralen för de inhemska språken. Erhöll akademikers titel 1975.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import