Österbottens regemente

Österbottens regemente uppsattes i Österbotten, enligt ett påbud i 1634 års regeringsform. Det rekryterades genom utskrivningar fram till 1733, då (yngre) indelningsverket infördes i landskapet. Följande år utsågs Tottesund i Maxmo till regementschefens boställe. Ö. deltog under trettioåriga kriget bl.a. i slaget vid Leipzig 1642, under Karl XI:s danska krig i slaget vid Lund 1676 och stred under stora nordiska kriget i Estland samt i hemlandet bl.a. vid Kostianvirta ström 1713 och vid Napo 1714; var även med om fälttåget till Norge 1718-19, hattarnas krig 1741-43 och pommerska kriget 1757-61. I Gustav III:s ryska krig deltog regementet i slaget vid Parkuinmäki 1789 och under kriget 1808-09 bl.a. i striderna vid Oravais och Koljonvirta 1808. Det upplöstes 1810. Regementets traditionsbevarare inom den nuvarande finländska försvarsmakten är Nordbottens jägarbataljon i Sodankylä. (C-B.J. Petander, Kungliga Ö., Svensk-österbottniska samfundets skrifter, 9 dlr, 1973-78)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import