Kurtén, Uno

Kurtén, Uno Alexander (f. 21/2 1845 Kvevlax, d. 6/10 1927 Hfrs), försäkringsman, fil.kand. 1869. Kurtén var 1870-81 lärare i matematik vid Finska kadettkåren och blev sistnämnda år vd för livförsäkringsbolaget Kaleva, bildat 1874 under hans medverkan. På denna post, som han innehade till 1925, gjorde han en viktig insats för det finländska försäkringsväsendets utveckling och övergång i inhemsk ägo. Kurtén stödde kvinnosaken och var 1885 tf. ordförande för Konkordiaförbundet och 1892 stiftande medlem i kvinnosaksförbundet Unionen. Erhöll kollegieassessors titel 1880.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import