Joutsamo, Kari

Joutsamo, Kari Juhani (f. 28/11 1946 Ruokolax, d. 17/1 2001 S:t Karins), jurist, jur.dr 1980. J. innehade 1978-95 olika akademiska befattningar och vikariat vid Åbo och Tammerfors universitet samt utnämndes 1995 till professor i Europarätt vid Helsingfors universitet för en femårsperiod. Han var en pionjär på Europarättens område i Finland, bl.a. med avhandlingen The role of preliminary rulings in the European communities (1979).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import