förvaltningsråd

förvaltningsråd, tjänstetitel för ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen. - F. är även benämning på det högsta förvaltningsorganet inom större företag.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import