Dahlberg, Ragnar

Dahlberg, Ragnar Reinhold (f. 8/10 1877 Åbo, d. 7/1 1950 Hfrs), biblioteksman, fil.mag. 1907. D. blev 1900 e.o. amanuens vid Helsingfors universitetsbibliotek, var 1918-45 underbibliotekarie och verkade därefter som kanslerssekreterare vid Åbo Akademi. Han handhade från 1918 som Svenska litteratursällskapets arkivarie skötseln av dess Runebergbibliotek och -arkiv. Skrev ett stort antal bokhistoriska uppsatser, särskilt rörande värdefulla fynd av svenska tryck från reformationstiden som han gjort.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import