Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar

Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar (f. 5/4 1853 Hyrynsalmi, d. 26/7 1937 Hfrs), arkeolog, fil.lic. (disp.) 1891; tog sitt finska namn 1906. A. blev 1893 Arkeologiska kommissionens konservator och var 1915-26 statsarkeolog. Han utförde en rad noggranna utgrävningar av gravfält från yngre järnålder (bl.a. i Överby i Bjärnå) och rekonstruerade utgående från fynden bl.a. periodens västfinska kvinnodräkt. Undersökte även fornborgar och utgav från detta område arbetet Suomen muinaislinnat (1891). Erhöll professors titel 1922.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkeologer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.05.2016 av Import