von Schoultz, Gustaf Tillbaka

von Schoultz, Gustaf Toivo Johannes (f. 11/10 1871 Moskva, d. 9/9 1946 Saalfeld, Tyskland), militär, konteramiral (1926). S. genomgick Sjökadettskolan och Alexanders militärakademi (1900-03) i S:t Petersburg. Han deltog 1891-93 i en världsomsegling med kryssaren Dmitrij Donskoi och 1896-98 med linjeskeppet Sissoy Velikij. S. var 1907-12 professor vid marinakademin i S:t Petersburg och därefter några år advokat i staden. Vid krigsutbrottet 1914 fick S. befälet över en kryssare och utsågs 1915 till ryska flottans förbindelseofficer vid brittiska Grand Fleet, med vilken han deltog i Skagerackslaget 1916. Han tog i januari 1918 avsked från ryska flottan men fortsatte att segla i den engelska fram till mars detta år, då han skadade sig vid en olycka och togs in på Chathams krigssjukhus.

S. utgav 1923 boken Englannin suuri laivasto maailmansodassa, som utkom på fyra språk (eng. With the British battle fleet, 1925). Han tjänstgjorde 1919-26 vid finska flottan, från 1923 som dess ställföreträdande befälhavare. Under spanska inbördeskriget var S. 1937-39 medlem av den internationella noninterventionskommittén. Han var litterärt mycket aktiv och skrev ett 20-t. böcker; hans juridiska doktorsavhandling i S:t Petersburg behandlade rättegången i brottmål. Deltog senhösten 1944 i stiftandet av föreningen Suomi-liitto i Berlin. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)

Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
amiraler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.04.2017 av Lasse Sundman