von Knorring, Eugen Tillbaka

von Knorring, Eugen Thedor (f. 12/1 1812 Kumo, d. 10/6 1874 Hfrs), jurist och ämbetsman. von Knorring var 1862-71 senator i justitiedepartementet med avbrott för tiden 1863-67, då han tjänstgjorde som prokurator; tvangs avgå från denna post sedan han yppat sina liberala åsikter i tryckfrihetsfrågan. Han blev 1871 biträdande chef för senatens civilexpedition. På von Knorrings initiativ bildades 1869 Fängelseföreningen i Finland, vars förste ordförande han var. Utgav 1858 Finlands första adelskalender.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, ordförande, jurister, chefer, tjänstemän (offentligt anställda), senatorer, prokuratorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 09.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 13.04.2017 av Lasse Sundman