Fyren, skämttidning, gr. 1898; deltog under de s.k. ofärdsåren med stor framgång i den politiska kampen. Framför allt Rafael Lindqvist hade där ett forum för sin verksamhet som satirisk poet. Fyrens linje var antidemokratisk, antisemitisk, antiäktfinsk och antibolsjevistisk. Som tecknare medverkade bl.a. Alex. Federley, Emil Cedercreutz, Signe Hammarsten-Jansson och Antti Favén. Fyren utkom fram till 1922. En efterträdare, Blinkfyren, utgavs 1924-39 under redaktion av Rafael Lindqvist. (N.E. Forsgård, Alias Finkelstein, 2002) Fyren<i>skaemtbild1.jpgFyren. Satiren var ofta bitande och riktade sig mot allt som föreföll att ifrågasätta den bestående ordningen i det tidiga 1900-talets Finland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.02.2011 av Johan Lindberg