Ylioppilaslehti Tillbaka

Ylioppilaslehti, utges sedan 1913 av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Y. fungerar som organisations- och nyhetstidning för finska högskolestuderande. Högskolepolitik och -kultur behandlas i tidningen vid sidan av allmänt kulturstoff. Under tiden mellan de båda världskrigen hade Y. en utpräglat högerbetonad politisk profil; Akateeminen Karjala-Seura blev tongivande inom redaktionen redan i början av 1920-t. Tidningen har bland sina redaktörer och medarbetare räknat talrika personer som senare uppnått framträdande positioner i samhället; av dem kan nämnas bl.a. Urho Kekkonen (chefred. 1927-28), Ilmari Turja, Olavi Paavolainen och Arvo Salo (chefred. 1959-61), som gick i spetsen för tidningens vänsterradikalisering på 1960-t., samt Paavo Lipponen, som var redaktionssekreterare 1963-67. Idag är tidningens spalter öppnare för globala vyer än under tidigare decennier. (M. Klinge/M. Harmo, Ylioppilaslehti, 1983; K. Manninen, Ollista Bisquitiin: Ylioppilaslehden pakinat 1913 -1968, 1987)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
studenttidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Högskolor och universitet
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.02.2017 av Lasse Sundman