Ylä-Herttuala, Seppo Tillbaka

Ylä-Herttuala, Seppo Pasi Antero (f. 5/1 1957 Tfrs), läkare, med.dr 1987. Y. utnämndes 1990 till docent i medicinsk biokemi vid Tammerfors universitet och verkade 1992-95 som äldre forskare vid Finlands Akademi. 1995 blev han professor i molekylär medicin vid A.I. Virtanen-institutet för molekylära vetenskaper i Kuopio. Fr.o.m. 2005 innehar han en femårs forskarprofessur vid Finlands Akademi. Y. har gjort sin vetenskapliga insats inom området ateroskleros, där han befinner sig i den internationella frontlinjen. Under de senaste åren har han koncentrerat sig på genöverföringsmetoder. Gener som överförs till blodkärlsväggen kan försnabba läkningen av det skadade kärlet och eventuellt främja bildningen av nya blodkärl i en skadad hjärtmuskel. Tack vare Y:s forskningsinsats har kunskapen om uppkomsten av kranskärlssjukdom ökat och möjligheterna att behandla sjukdomen förbättrats. (Tom Pettersson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter